Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk

“Jurmala Apartment” iekšējās kartības noteikumi
Godātie viesi (turpmāk tekstā – viesi)!

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar “Jurmala Apartment”, iekšējās kartības noteikumiem. Informācijas precizēšanai, lūdzam, vērsties pie atbildīgās personas Lindas Andersones, tālr. +371 26396741, turpmāk tekstā – atbildīgā persona.

1. “Jurmala Apartment” īpašuma lietošanas noteikumi

1.1. Ierodoties apartamentos, pievērsiet uzmanību īpašumu sarakstam, kas atrodas apartamenta numurā, turpmāk tekstā – apartamenti. Aizliegts bojāt “Jurmala Apartment” īpašumu. Lai izvairītos no turpmākajām domstarpībām, ierodoties apartamentos un konstatējot inventāra bojājumus, lūdzam par to nekavējoties ziņot atbildīgajai personai.

1.2. Viesiem saudzīgi jāizturas pret “Jurmala Apartment” īpašumu, jāizmanto iekārtas un aprīkojums atbilstoši to funkcijām, jāievēro sabiedriskās kārtības un ugunsdrošības noteikumi. Gadījumos, ja tiek konstatēti īpašuma bojājumi, tehniski bojājumi, ārkārtas situācijas (ūdens noplūde, aizdegšanās, stiklu saplīšana vai tml.), nekavējoties jāinformē atbildīgā persona.

1.3. Par bojājumiem, kas radušies viesu vainas dēļ, tiek iekasēta kompensācijas maksa atbilstoši īpašumu uzskaites izcenojumiem, kas atrodami numurā.

1.4. Viesis nes materiālu atbildību par apartamentu īpašuma pazaudēšanu vai sabojāšanu, viņa pienākums ir kompensēt zaudējumus pilnā apmērā atbilstoši aktam par materiālā kaitējuma nodarījumu.

1.5. Par sabojātiem dvieļiem vai gultasveļu tiek iekasēta maksa, kas atbilst to vērtībai (t.sk.: kafijas, vīna, alus, šokolādes, augļu, ogu, lūpu krāsas, tintes un citu vielu radītie traipi).

1.6. “Jurmala Apartment” nenes atbildību par viesu īpašumu, kas atstāts bez uzraudzības.

1.7. Apartamentu iemītniekiem, izejot no numura, jāaizver ūdens krāni, jāizslēdz gaisma elektroiekārtas. Īpašuma aizsardzības nodrošināšanai jāaizver logi un durvis. Lietus gadījumā jānoņem no dārza mēbelēm esošos auduma matračus un jāpārvieto uz sausu vietu.

2. Iekšējās kārtības noteikumi dzīvošanai “Jurmala Apartment”

2.1. Pēc apmaksas nokārtošanas par uzturēšanos “Jurmala Apartment” viesi pie atbildīgās personas saņem apartamentu atslēgu komplektu, nepieciešamības gadījumā tiek izsniegti divi komplekti. Komplekts sastāv no atslēgām – ieejas durvīm apartamentos un atslēgām no vārtiņiem – iekļūšanai “Jurmala Apartment” īpašumā. Aizliegts atslēgas nodot trešajām personām, izņemot personas, kuras uzturās apartamentos. Pēc atslēgu nodošanas viesiem, pie atbildīgās personas paliek atslēgas dublikāts.

2.2. Atslēgu pazaudēšanas gadījumā viesim ir jākompensē atslēgu izgatavošanas izmaksas.

2.3. No plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00 teritorijā un iekštelpās aizliegts traucēt citu iemītnieku mieru ar skaļu vai neadekvātu uzvešanos. Viesi nes pilnu atbildību par pašu un savu ciemiņu rīcību.

2.4. Viesiem nav atļauts atstāt ciemiņus vienus apartamentos bez savas klātbūtnes vai nodot viņiem atslēgas, par to neinformējot atbildīgo personu.  

2.5. “Jurmala Apartment” atbildīgajai personai ir tiesības atteikt apkalpošanu viesim, un lūgt atbrīvot apartamentus, t.sk. īpašuma teritoriju, kurš atrodas stiprā alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. Šādā gadījumā rezervācijas nauda un maksa par sniegtajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

2.6. Bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, jāatrodas vecāku vai pilnvaroto personu uzraudzībā.

2.7. Bez iepriekšējas saskaņošanas, apartamentos nedrīkst dedzināt sveces. “Jurmala Apartment” īpašumā aizliegts ienest un uzglabāt ugunsbīstamus priekšmetus un vielas.  

2.8. Apartamentos aizliegts smēķēt. Soda nauda par smēķēšanu apartamentos noteikta EUR 300.00 (trīs simti eiro, 00 centi) apmērā.

3. Pakalpojumi, ko piedāvā “Jurmala Apartment”

3.1. Apartamentos sniegtie pamatpakalpojumi: apartamentu nodošana dzīvošanai, pēc vienošanās, to uzkopšana, ātrās palīdzības izsaukšana, sadzīves tehnikas, trauku un cita inventāra nodošana lietošanā komfortablas dzīves nodrošināšanai “Jurmala Apartment”.
3.2. Iebraukšanas laiks no plkst. 15:00, izbraukšanas laiks līdz plkst. 11:00.

 

3.3. Papildus pakalpojumi neietilpst kopējā samaksā un tiek atmaksāti atsevišķi tajā laikā, kad dzīvojat apartamentos. Papildu pakalpojumi “Jurmala Apartment”:

Transfērs uz/no lidostas;
Taksometra pasūtīšana;
Velosipēdu īre;
Ķīmiskā tīrītava;
Friziera pakalpojumi.

4. Autotransporta iebraukšana un stāvēšana

4.1. Viesu autotransporta novietošana “Jurmala Apartment” īpašumā nav atļauta. Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta Tirgoņu ielā, pretī īpašumam, izņēmuma gadījumos, kad brīvas vietas nav pieejamas, var izmantot autostāvvietu blakus esošajā Jūras ielā – bez maksas.

4.2. “Jurmala Apartment” nenes materiālu atbildību par bojājumiem, kas nodarīti viesu autotransportam uzturēšanās laikā “Jurmala Apartment”.

5. Īpašie noteikumi “Jurmala Apartment”

5.1. “Jurmala Apartment” nav atļauts uzturēties ar mājdzīvniekiem.

5.2. Tiek pieņemts, ka izmitināšanas pakalpojuma sniegšanas sākums nozīmē, ka viesis ir iepazinies ar Iekšējās kārtības noteikumiem un piekrīt augstāk minētājiem nosacījumiem.

5.3. Gadījumos, kad viesi ir atkārtoti pārkāpuši “Jurmala Apartment” iekšējo kārtību reglamentējošos uzturēšanās noteikumus un šī rīcība sagādājusi materiālus zaudējumus vai radījusi neērtības citiem visiem, “Jurmala Apartment” atbildīgā persona ir tiesīga atteikt izmitināšanu vai īstenot izlikšanu no apartamentiem.

6. Ēdināšana

6.1. Ēdināšanas pakalpojumus un brokastis netiek nodrošinātas viesiem.

6.2. Uzturoties “Jurmala Apartment” apartamentos, viesi ir tiesīgi gatavot ēdienu virtuves zonā.

6.3. Visu atbildību par pareizu un drošu virtuves iekārtu izmantošanu, trauku tīrību, pagatavotā ēdiena uzglabāšanas režīmu utml. uzņemas apartamentu viesi.

6.4. Aizliegts gatavot ēdienu, izmantojot atklātu liesmu, kā arī gatavot ēdienu ar asu, specifisku aromātu.

6.5. Aizliegts mest kanalizācijā ēdiena atliekas un pārtikas atkritumus.

6.6. Pēc viesu izbraukšanas no apartamentiem, personāls veic virtuves zonas pilnīgu sakopšanu.

7. Apartamentu rezervēšana un apmaksas kārtība

7.1. Ir noteikta šāda apartamentu rezervēšanas kārtība:

7.1.1. Pieteikums zvanot pa telefonu atbildīgajai personai Lindai Andersonei +371 26396741 vai veicot rezervāciju “Jurmala Apartment” mājas lapā – www.jurmalaapartment.lv, vēlāk pieteikums pusēm jāapstiprina e-pastā, norādot konkrēto ierašanās laiku;
7.1.2. Tiek piestādīts apmaksas rēķins (e-pastā);
7.1.3. Pēc rēķina apmaksas “Jurmala Apartment” nodrošina rezervēšanas apstiprinājumu, informāciju rakstiski nosūtot viesim e-pastā.
7.2. Pasūtījuma anulēšanas gadījumā, samaksātā naudas summa netiek atgriezta.

8. “Jurmala Apartment” un viesu atbildība

8.1. Ja viesis saskaras ar nepilnībām sniegtajā pakalpojumā vai pakalpojuma neatbilstību piešķirtajai kategorijai, viņš ir tiesīgs pieprasīt novērst trūkumus bez papildu samaksas un noteiktajā termiņā.

8.2. “Jurmala Apartment” pienākums ir novērst sniegtā pakalpojuma nepilnības diennakts laikā kopš brīža, kad viesis ir izteicis atbilstošu prasību.

8.3. “Jurmala Apartment” nenes atbildību par nepilnībām sniegtajos pakalpojumos, ja pierāda, ka tās radušās paša viesa vainas dēļ vai radušās nepārvaramas varas apstākļu ietekmē.

8.4.   “Jurmala Apartment” nenes atbildību pilsētas elektroapgādes atslēguma gadījumā.

8.5. Gadījumā, ja tiek atrastas aizmirstas mantas, iespēju robežās, “Jurmala Apartment” sazināties ar mantu īpašnieku, ja vien tas ir zināms. Aizmirstās mantas glabājas 1 mēnesi, bet pēc tam tiek iznīcinātas, par ko tiek sastādīts atbilstošas formas akts.

8.6. Gadījumā, ja “Jurmala Apartment” tiek nodarīts būtisks materiāls kaitējums viesu un/vai viņu 3. personu vainas vai nolaidības dēļ, jāsastāda akts. Šādos gadījumos viesim, bez tiešā kaitējuma atmaksas brīvprātīgi vai tiesas ceļā, jāsedz “Jurmala Apartment” sagādātie zaudējumi, t.sk. 3. personu vainas dēļ, kas apartamentu dīkstāves dēļ radušies remonta laikā un/vai saistīti ar mēbeļu maiņu un tamlīdzīgos gadījumos (piemēram, appludinot telpas).

 

Ar cieņu,
Linda Andersone
T: tālr. +371 26396741
E: info@jurmalaapartment.lv
W: www.jurmalaapartment.lv